AVÍS LEGAL

www.roseto.cat (d’ara endavant la web) en compliment de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que la seva denominació social i dades a l’efecte de notificacions són:

Costilludo SL

B60022142
C/ Sant Quinti 33-35
08041 Barcelona

Li informem que la web té per objecte facilitar al públic en general el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i serveis que presta. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de la Web i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a www.roseto.cat a través de la citada web, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a www.roseto.cat o a tercers. www.roseto.cat no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en el seu Web.

Aquesta web és propietat de www.roseto.cat. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des de la web a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de www.roseto.cat, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, es correspon amb marques degudament registrades per www.roseto.cat per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjà legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

www.roseto.cat és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de www.roseto.cat que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés del propietari.

Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, www.roseto.cat no confereix al adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se www.roseto.cat tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que l’usuari no podrà posar a la disposició de terceres persones dits continguts.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de www.roseto.cat l’ús que l’usuari pugui dur a terme sobre aquests drets, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de www.roseto.cat.

Amb els límits establerts en la llei, www.roseto.cat no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de www.roseto.cat estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la mateixa, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

www.roseto.cates reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. En cap cas www.roseto.cat, serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

La web pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. www.roseto.cat no assumeix responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l’usuari. www.roseto.cat no recomana ni garanteix cap de la/s Informació/és obtinguda/s per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.